Het Alberdingk Thijm College steunt al vele jaren, door middel van de opbrengst van de Kerstmarkt en de verkoop van de ATC-hoodies, de Van Empel Goldman Foundation. Dat is een stichting, die is opgericht door de twee oud-leerlingen Isabelle van Empel en Casper Goldman. Ze bedachten dat zij iets willen veranderen aan de slechte leefomstandigheden van vele kinderen in Indonesië. Het doel van hun stichting is om het toekomstperspectief van kansarme kinderen te vergroten door middel van ondersteuning van kleinschalige onderwijsprojecten en het verbeteren van hun leefomstandigheden. 

Ze hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Gelukkig was het weer mogelijk om naar Indonesië te gaan om de lopende projecten te bezoeken. Er staan nu twee nieuwe projecten op de planning. 

Het eerste project bestaat uit de samenwerking met de Titian Foundation. Deze organisatie richt in heel Indonesië 'Community Centers' op. Kinderen in Indonesië hebben tot de 3e klas van de middelbare school verplicht gratis les. Nadien wordt er schoolgeld gevraagd. Veel ouders kunnen dit niet betalen en daarom gaan de kinderen dan voor hun ouders werken, waardoor de verdere groei van zowel het kind als 'de community' wordt belemmerd.

Lily, de oprichtster van de Titian Foundation, bedacht een plan waardoor de kinderen met ouders met weinig financiële middelen een beurs kunnen krijgen om toch de laatste drie schooljaren af te maken. Om hieraan mee te kunnen doen zijn wel een paar eisen verbonden.  De kinderen moeten een bepaalde opdracht maken en er wordt met de ouders afgesproken dat de kinderen ook daadwerkelijk naar school zullen gaan om de lessen te volgen. Een laatste voorwaarde is natuurlijk dat de familie te arm is om de schoolbijdrage zelf te kunnen betalen. 

Niet alleen kunnen de leerlingen nu hun middelbare school afmaken. Tevens krijgen ze wekelijks coaching om erachter te komen wat ze hierna willen gaan doen. Engels en sociale vaardigheden maken onderdeel uit van het lesprogramma. 

Dit centrum is niet alleen bestemd voor leerlingen. Iedereen uit de omgeving mag van deze faciliteiten gebruik maken.  Er worden regelmatig cursussen gegeven om de emancipatie van de lokale vrouwen te bevorderen. 

Casper en Isabelle hebben Lily afgelopen jaar ontmoet en hebben besloten om het volgende community centrum samen op te zetten op Lombok. Lily en haar team docenten en psychologen zullen dit gaan runnen en de Van Empel Goldman Foundation zorgt voor de financiering van het stuk grond en de bouw van het centrum. Dit wordt overigens gebouwd met de sustainable blokken van het bedrijf BlockSlolutions. Lokaal plastic afval wordt omzet in aardbevings- en vuurbestendige blokken. Het stuk grond is betaald en momenteel zijn Isabelle en Casper door middel van fundraising bezig om het overige geld voor de bouw van het gebouw bij elkaar te krijgen.

 

Een tweede project loopt bij een school, die de Van Empel Goldman Foundation al eerder heeft gesteund, namelijk Sekolah Bunga Indonesia. Dat is een school voor fysiek- en geestelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben een aanvraag gedaan om een tweede verdieping op het gebouw te mogen bouwen, waar een ruimte zal komen om de fysieke ontwikkeling van de kinderen verder te bevorderen. Daarnaast willen ze hier een ‘support a student programma’ opzetten aangezien de meeste studenten uit zeer arme omgeving komen, vaak in hutjes leven van 6m2, en dus niet het lesgeld kunnen betalen. Dit wordt opgevangen door de docenten, die daardoor een loon ontvangen wat onder het minimumloon van € 260 ligt. 

Casper en Isabelle zijn heel blij dat de opbrengst van de kerstmarkt op het ATC zal bijdragen aan het realiseren van deze twee projecten.

We wensen hen veel succes met al hun projecten en blijven hen natuurlijk op de voet volgen.

 

Wilt u deze projecten steunen, kijk dan op de website van de Van Empel Goldman Foundation.