Het Alberdingk Thijm College steunt de Van Empel Goldman Foundation, een stichting opgericht door twee oud-leerlingen van het Alberdingk Thijm College. Isabelle van Empel en Casper Goldman bedachten dat zij iets willen veranderen aan de leefomstandigheden waarin veel kinderen leven en zo kwamen zij op het idee om een eigen stichting op te richten. Het doel van de stichting is om de kansen van kansarme kinderen te vergroten en hun leefomstandigheden te verbeteren. Dit doen zij door kleinschalige onderwijsprojecten in Indonesië te ondersteunen.

De opbrengsten van één van de kerstacties van het Alberdingk Thijm College werd door de stichting voor een school in Depok gebruikt, een voorstad van Jakarta: Sekolah Master Indonesia. Dit is één van de vijf scholen die Casper en Isabelle tijdens hun onderzoek in Indonesië bezocht hebben. Sekolah Master Indonesia is opgericht door een man die vroeger bij geen enkele school terecht kon. Zijn droom was om een school te openen waar wel iedereen welkom was, ongeacht je achtergrond of de beschikbaarheid van financiële middelen. Met de erfenis van zijn vader heeft hij een start gemaakt. Maar ondanks dat het einddoel: “kinderen de kans geven iets van hun leven te maken” in zicht is, moet er nog veel gebeuren.

De Van Empel Goldman Foundation zal helpen dit doel te realiseren door klaslokalen in te richten en de bibliotheek te renoveren en in te richten.

Contact

Voor meer informatie over de Van Empel Goldman Foundation kunt u een kijkje nemen op hun website.