De leerlingen uit klas 1, 2 en 3 lopen buiten schooltijd (in drie jaar) in totaal een maatschappelijke stage van 32 uur. Door het doen van vrijwilligerswerk kunnen ze een actieve en positieve bijdrage leveren aan de samenleving en ervaren hoe leuk het is om je voor een ander in te zetten zonder daar een vergoeding voor te krijgen.

Aan het begin van het schooljaar wordt een B.I.N.K.-kaart (Belangeloze Inzet Naar Keuze) plus een stagecontract uitgereikt, dat door de leerling, de mentor, de ouders en de stage organisatie ondertekend wordt. Op de B.I.N.K.-kaart wordt aangegeven wanneer en waar vrijwilligerswerk is gedaan. Op 28 mei 2021 moet de leerling de afgetekende B.I.N.K.-kaart plus het stagecontract bij de mentor inleveren. Hierna volgt een evaluatie in de klas.

 

De urenverdeling is als volgt:
- klas 1:  5 uur 
- klas 2: 12 uur
- klas 3: 15 uur

Enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn:
- helpen tijdens de open dag op school;
- onder begeleiding koken op school in verband met ouderavonden;
- assistentie verlenen bij een sportvereniging, een kleuterschool, een​ wijkcentrum, speel-o-theek, bibliotheek of een kinderboerderij;
- koffieschenken / spelletjes doen of een muziekmiddag organiseren in een bejaardenthuis;
- in groepsverband Natuurmonumenten helpen met werkzaamheden in de natuur;
- in samenwerking met Bermbende een schoonmaakactie met de klas opzetten;
- helpen bij sportevenementen of culturele activiteiten (Hilversum City Run, Museum Hilversum, Stichting Sloep Loosdrecht);
- een oudere buurman/vrouw helpen met boodschappen doen, sneeuw ruimen, de tuin bijhouden; 
- helpen met collecteren.

 

binkuren 350  mas bejaardentehuisjpg  kwf collecteren 350