De leerlingen uit klas 1, 2 en 3 lopen buiten schooltijd een maatschappelijke stage van 32 uur. Door het doen van vrijwilligerswerk kunnen ze een actieve en positieve bijdrage leveren aan de samenleving en ervaren hoe leuk het is om je voor een ander in te zetten zonder daar een vergoeding voor te krijgen.

Documenten

Aan het begin van het schooljaar wordt een B.I.N.K.-kaart (Belangeloze Inzet Naar Keuze) plus een stagecontract uitgereikt, dat door de leerling, de mentor, de ouders en de stage organisatie ondertekend wordt. Op de B.I.N.K.-kaart wordt aangegeven wanneer en waar vrijwilligerswerk is gedaan. Op 31 mei 2024 moet de leerling de afgetekende B.I.N.K.-kaart plus het stagecontract bij de mentor inleveren. Hierna volgt een evaluatie in de klas.

De urenverdeling is als volgt:
- klas 1:  5 uur 
- klas 2: 12 uur
- klas 3: 15 uur

In G1 en in de tweede klas, tijdens de lessen van What Really Matters (WRM), gaan de leerlingen in samenwerking met jongerenorganisatie ‘Young Impact’ hun talenten inzetten om in actie te komen voor iets dat zij écht belangrijk vinden. Dat kan het organiseren van een sponsorloop, een actie voor de voedselbank of een actie voor een goed doel zijn. Echt impact maken doe je samen!

Enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn:
- helpen tijdens de open dag of de open lesmiddag op school;
- onder begeleiding koken op school in verband met ouderavonden;
- assistentie verlenen bij een sportvereniging, een kleuterschool, een speel-o-theek of een kinderboerderij;
- koffieschenken / spelletjes doen of een muziekmiddag organiseren in een verzorgingstehuis;
- in de omgeving van school met klasgenoten zwerfvuil opruimen;
- helpen bij culturele activiteiten (Museum Hilversum, Stichting Sloep Loosdrecht);
- met de klas een actie opzetten voor een goed doel.