Leerlingbegeleiding ATC

Begeleiding

 

Op het Alberdingk Thijm College wordt iedere leerling zo goed mogelijk begeleid. Vakdocenten helpen leerlingen als zij dat nodig hebben. Daarnaast heeft elke klas een mentor, in de brugklas zijn er zelfs twee mentoren. Mentoren houden schoolprestaties bij, maar willen ook graag weten hoe het met de leerling gaat, omdat je nu eenmaal het beste leert als je je goed voelt. Op het ATC gaan we prettig met elkaar om en daar past bijvoorbeeld pesten niet bij. Iedere brugklas heeft ook twee mini-mentoren. Dit zijn leerlingen uit de vierde klas, die de brugklassers wegwijs maken in de school. Voor leerlingen die op emotioneel gebied hulp nodig hebben of faalangstig zijn, zijn er op school specialisten aanwezig.


Voor leerlingen die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben, zijn er steunlessen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook kun je deelnemen aan de huiswerkklas, waar je in rust je huiswerk maakt. Goede leerlingen uit de bovenbouw bieden bijles aan. En in de zomerschool krijgen leerlingen die dat nodig hebben, een extra steuntje in de rug, doordat de belangrijkste onderdelen van de kernvakken nog eens worden herhaald.


De decaan, Karen van Herwaarde, weet alles over vervolgopleidingen en beroepen. Zij kan met leerlingen uitzoeken waar hun belangstelling naar uit gaat en op gedetailleerde vragen in gaan.