Mentoren


Alle brugklassen hebben twee mentoren. Ook de meeste andere klassen hebben twee mentoren, soms ook één. Mentoren zijn vakdocenten die speciaal zijn toegewezen aan een klas. De mentor is het eerste aanspreek
mentoren.jpgpunt voor vragen van ouders en leerlingen. Ook organiseert de mentor activiteiten met de klas, zoals het vieren van Sinterklaas, kerst en een klassenuitje.

De m
eeste klassen hebben een wekelijks mentoruur, waarin ruimte is voor vragen, voor het regelen van praktische zaken en voor begeleidingsgesprekken. Ook is er aandacht voor het groepsproces en de sfeer in de klas. De brugklassen hebben zelfs twee mentoruren per week. Daarnaast wordt er in de brugklas in studiebegeleidingslessen gewerkt aan studievaardig- heden: hoe pak je je schoolwerk slim aan, hoe plan en maak je huiswerk, hoe zet je de laptop daarbij effectief in?

Verder houden mentoren de schoolprestaties van de leerlingen bij. Ze kijken ook hoe het met de leerling gaat, omdat je nu eenmaal het beste leert en presteert als je prettig in je vel zit. Wanneer daar aanleiding voor is, zal de mentor met de leerlingen en ouders afspreken om de voortgang op school of het welbevinden van de leerling te bespreken. Natuurlijk kunnen ook ouders of leerlingen het initiatief voor een gesprek nemen. Op een aantal ingeplande avonden informeert de mentor de ouders over de gang van zaken in de klas.
 

Mentoren 2019-2020 (versie1okt19).pdf