Huiswerkklas

​Op het Alberdingk Thijm College kunnen leerlingen op dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd huiswerk leren en maken. Dat gebeurt in een rustige en ontspannen sfeer. Daarbij hoort ook een kopje thee. Dorine Hommersen is de vaste coördinator en begeleider van de huiswerkklas. ​

Leerlingen die na het 7e uur vrij zijn, werken van 14.45 uur tot 16.15 uur aan hun huiswerk en leerlingen die na het 8e uur vrij zijn van 15.30 tot 17.00 uur. Het streven is dat de leerling na die anderhalf uur de rest van de dag ‘huiswerkloos’ is​.

De ervaring leert dat ‘leren plannen’, 'leren leren’ en ‘leren maken’ van huiswerk voor de meeste kinderen niet makkelijk is. Dorine Hommersen helpt de leerling het huiswerk op een efficiënte manier aan te pakken. Ze zorgt ervoor dat de leerling het huiswerk logisch plant, verder kijkt dan alleen de volgende dag en het  leer- en maakwerk afwisselt. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook met hun (inhoudelijke) vragen bij haar terecht. Maar de huiswerkklas biedt geen ruimte voor intensieve een-op-een-begeleiding.

Mocht tijdens de huiswerkklas blijken dat een leerling veel inhoudelijke vragen heeft over een of meer vakken waarvoor één-op-één-input nodig is, dan zal de begeleider de ouders daarop attenderen. Voor deze leerlingen biedt de school bijles aan.

En verder geldt dat…
• afwezigheid (bijvoorbeeld vanwege ziekte of doktersbezoek) minimaal 24 uur van tevoren per
  e-mail aan de coördinator gemeld moet worden (d.hommersen@atscholen.nl). Uitzondering hierop is
  wanneer de leerling door ziekte of afwezigheid van een docent eerder vrij is.
• wel betaald dient te worden wanneer de leerling niet (tijdig) is afgemeld.
• als de groep vol is, met een wachtlijst wordt gewerkt.
• de kosten € 10 per keer bedragen; u ontvangt hiervoor elke twee maanden een factuur. 
• u na inschrijving een schriftelijke bevestiging ontvangt.
• u ​contact met Dorine Hommersen kunt opnemen als u nog vragen heeft.

Opgeven
U kunt uw zoon of dochter opgeven door middel het inschrijfformulier, dat uw zoon/dochter bij de administratie op kan halen. Ook kunt u een mailtje sturen naar de docente Dorine Hommersen: d.hommersen@atscholen.nl