Huiswerkklas

De leerlingen uit de eerste klas gaan met ingang van schooljaar 2019-2020 onder schooltijd naar de studieklas waar een studiecoach aanwezig is om hen met hun huiswerk te helpen.

Leerlingen uit de tweede klas en hoger kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd in de huiswerkklas, in een rustige en ontspannen sfeer, huiswerk leren en maken. De huiswerkklas zal na het 7e uur (14.30 uur) aanvangen. Dorine Hommersen is de coördinator en begeleider. Ze helpt de leerling het huiswerk op een efficiënte manier aan te pakken en zorgt ervoor dat de leerling het huiswerk logisch plant, verder kijkt dan alleen de volgende dag en het  leer- en maakwerk afwisselt. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook met hun (inhoudelijke) vragen bij haar terecht. De huiswerkklas biedt echter geen ruimte voor intensieve één-op-één-begeleiding. Is dat wel nodig dan zal Dorine Hommersen de ouders daarop attenderen. Voor deze leerlingen biedt de school bijles aan.

En verder geldt dat…
• afwezigheid (bijvoorbeeld vanwege ziekte of doktersbezoek) minimaal 24 uur van tevoren per
  e-mail gemeld moet worden (d.hommersen@atscholen.nl). Uitzondering hierop is wanneer de leerling
  door ziekte of afwezigheid van een docent eerder vrij is.
• wel betaald dient te worden wanneer de leerling niet (tijdig) is afgemeld.
• als de groep vol is, met een wachtlijst wordt gewerkt.
• de kosten € 10 per keer bedragen; u ontvangt hiervoor elke twee maanden een factuur. 
• u na inschrijving een schriftelijke bevestiging ontvangt.
• u ​contact met Dorine Hommersen kunt opnemen als u nog vragen heeft.

Opgeven
U kunt uw zoon of dochter opgeven door middel het inschrijfformulier, dat uw zoon/dochter bij de administratie op kan halen. Ook kunt u een mailtje sturen naar de Dorine Hommersen: d.hommersen@atscholen.nl