Huiswerkklas

​​De leerlingen uit de eerste klas hebben de mogelijkheid om op dinsdag en/of woensdag naar het StudieLAB te gaan, waar een studiecoach aanwezig is om hen met hun huiswerk te helpen.

Leerlingen uit de tweede klas en hoger kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd naar de huiswerkklas. De leerlingen die na het 7e uur uit zijn, werken van 14.45 uur tot 16.15 uur en leerlingen die na het 8e uur uit zijn van 15.30 uur tot 17.00 uur. Dorine Hommersen is de coördinator en begeleider. Ze helpt de leerling het huiswerk op een efficiënte manier aan te pakken en zorgt ervoor dat de leerling het huiswerk logisch plant, verder kijkt dan alleen de volgende dag en het  leer- en maakwerk afwisselt. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook met hun (inhoudelijke) vragen bij haar terecht. De huiswerkklas biedt echter geen ruimte voor intensieve één-op-één-begeleiding. Is dat wel nodig dan zal Dorine Hommersen de ouders daarop attenderen. Voor deze leerlingen biedt de school bijles door bovenbouwleerlingen aan.

En verder geldt dat…
•  afwezigheid (bijvoorbeeld vanwege ziekte of doktersbezoek) minimaal 24 uur van tevoren per
   e-mail gemeld moet worden (d.hommersen@atscholen.nl). Uitzondering hierop is wanneer de leerling
   door ziekte of afwezigheid van een docent eerder vrij is.
•  wel betaald dient te worden wanneer de leerling niet (tijdig) is afgemeld.
•  als de groep vol is, met een wachtlijst wordt gewerkt.
•  de kosten € 10 per keer bedragen; u ontvangt hiervoor elke twee maanden een factuur. 
•  u na inschrijving een schriftelijke bevestiging ontvangt.
•  u ​contact met Dorine Hommersen kunt opnemen als u nog vragen heeft.

Opgeven

U kunt uw zoon of dochter opgeven door middel van het inschrijfformulier, dat uw zoon/dochter bij de administratie op kan halen. Ook kunt u een mailtje sturen naar Dorine Hommersen: d.hommersen@atscholen.nl.