Huiswerkklas

​​​De leerlingen uit de eerste klas hebben de mogelijkheid om op dinsdag- en/of woensdagmiddag naar het StudieLAB te gaan, waar een studiecoach aanwezig is om hen met hun huiswerk te helpen.

Leerlingen uit de tweede klas en hoger kunnen op dinsdag en woensdag na schooltijd naar de huiswerkklas toe komen. De leerlingen die na het 7e uur uit zijn, werken van 14.30 uur tot 16.00 uur en leerlingen die na het 8e uur uit zijn van 15.30 uur tot 17.00 uur.

De vaste coördinator en begeleider Dorine Hommersen (zie foto) is met ingang van donderdag 9 januari 2020 enkele weken afwezig in verband met een operatie. Ze wordt vervangen door Bianca van Rossum.

Bianca helpt de leerling het huiswerk op een efficiënte manier aan te pakken en zorgt ervoor dat de leerling het huiswerk logisch plant, verder kijkt dan alleen de volgende dag en het  leer- en maakwerk afwisselt. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook met hun (inhoudelijke) vragen bij haar terecht. De huiswerkklas biedt echter geen ruimte voor intensieve één-op-één-begeleiding. Voor deze leerlingen biedt de school bijles door bovenbouwleerlingen aan.

En verder geldt dat…
•  afwezigheid (bijvoorbeeld vanwege ziekte of doktersbezoek) minimaal 24 uur van tevoren per
   e-mail gemeld moet worden (b.vanrossum@atscholen.nl). Uitzondering hierop is wanneer de leerling
   door ziekte of afwezigheid van een docent eerder vrij is.
•  wel betaald dient te worden wanneer de leerling niet (tijdig) is afgemeld.
•  als de groep vol is, met een wachtlijst wordt gewerkt.
•  de kosten € 10 per keer bedragen; u ontvangt hiervoor elke twee maanden een factuur. 
•  u na inschrijving een schriftelijke bevestiging ontvangt.


Opgeven
U kunt uw zoon of dochter voor de huiswerkklas opgeven door middel van het inschrijfformulier, dat u hieronder aantreft. Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar: b.vanrossum@atscholen.nl.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met de exacte aanvangsdatum en het lokaal waar de huiswerkklas wordt gegeven.


Brf huiswerkklas 2019-2020.pdf