Decanaat

In hun schoolloopbaan moeten leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen. In klas drie draait het vooral om de profielkeuze: in de mentorles werken leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook bezoeken ze de beroepenavond en de profielcarroussel om er achter te komen welk beroep en welk profiel bij hen past. In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In vwo vier maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. In havo vier en vwo vijf gaan leerlingen naar de oudleerlingavond waar oud ATC-ers vertellen over hun opleiding en bezoeken ze de studiekeuzeavond van 4strax waar ze meerdere studies kunnen bekijken. In de vijfde klas bestaat er de mogelijkheid om een persoonlijkheids- en studiekeuze test te maken. Hier krijgen ouders bericht over.

Er komt voortdurend veel informatie over nieuwe studies beschikbaar. De decaan van het ATC, mevrouw Van Herwaarde, coördineert deze informatiestromen. Tevens geeft zij tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen.
Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De kamer van mevrouw Van Herwaarde is op de 2e etage naast lokaal 203. Leerlingen die een afspraak willen met mevrouw Van Herwaarde kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.nl.

Ouders die een klankbord willen hebben kunnen bellen om een afspraak met mevrouw Van Herwaarde te maken (035-672 99 00). Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: decanaatatc@atscholen.nl


 
 
 
 
Oud-leerlingenavond

 

Op dinsdagavond 17 april a.s. vindt tussen 19.00 en 21.00 uur een oud-leerlingenavond plaats bij ons op school. Deze avond is georganiseerd voor alle leerlingen uit de voor-eindexamenklassen in het kader van de studiekeuze. Er zal gedurende drie rondes van een half uur voorlichting gegeven worden door oud-leerlingen van het ATC, die studeren of werken in verschillende sectoren. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt bepaald hoeveel rondes er per studie zullen zijn. Deelname is verplicht voor alle vwo 5 en havo 4 leerlingen. Na de voorlichting bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

Inschrijven voor deze avond kan niet meer digitaal mogelijk.
Informatie over de verschillende studies is te vinden bij: Filmpjes studies oud-leerlingavond (versie 21mar18).pdf

1e ronde: 19.10 uur - 19.40 uur
2e ronde: 19.45 uur - 20.15 uur
3e ronde: 20.20 uur - 20.50 uur
 
De indeling hangt op de avond zelf bij de ingang van de school.

Veel plezier op 17 april!