Decanaat

​              

          Karen van Herwaarde                      Femke Jansen


Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat de leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen.

In klas drie draait het vooral om de profielkeuze. Tijdens de mentorles werken de leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook bezoeken ze de beroepenavond en de profielcarroussel om erachter te komen welk beroep en welk profiel bij hen past.
In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In V4 maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze gedurende twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. In H4 en V5 bezoeken de leerlingen de oud-leerling avond. Oud ATC-ers komen dan van alles vertellen over hun opleiding. Ook bezoeken de leerlingen de studiekeuzeavond van '4strax', waar ze over vele studies informatie kunnen krijgen. In de vijfde klas bestaat de mogelijkheid om een persoonlijkheids- en studiekeuze test te maken. Hier krijgen de ouders bericht over.

Er komt voortdurend veel informatie over nieuwe studies beschikbaar. De decanen van het ATC,  Karen van Herwaarde en Femke Jansen, coördineren deze informatiestromen. Tevens geven zij tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen. Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De decanen zijn te vinden in het ABC-gebouw in lokaal 006 op Laapersveld 13. Leerlingen, die een afspraak willen maken kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.

Ouders, die een klankbord willen hebben, kunnen ook bellen om een afspraak te maken (035-672 99 00). Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: decanaatatc@atscholen.nl


Informatievideo profielkeuze - klas 3.pdf
Profielkeuze - havo 4.pdf
Profielkeuze - vwo 4.pdf
Vakclips nieuwe vakken (versie 08feb18)-2.pdf
Havo wiskunde A en B kenniskaarten-2.pdf
Kieswijzer 2019-2020 - Profielen in de tweede fase (versie3sep19).pdf

 

Beroepenavond


Inschrijving Beroepenavond 2020

Woensdag 5 februari 2020 vindt tussen 19.00 uur en 20.15 uur een beroepenavond plaats bij ons op school. Deze avond wordt georganiseerd voor alle leerlingen uit leerjaar drie ter voorbereiding op de profielkeuze. 

Er zal gedurende twee rondes van een half uur voorlichting gegeven worden door mensen, die werkzaam zijn in verschillende sectoren/beroepen. Dit zijn veelal ouders van leerlingen van het ATC, maar ook mensen uit het bedrijfsleven. 

1e ronde: 19.10 uur - 19.40 uur
2e ronde: 19.45 uur - 20.15 uur

Hier kunnen de leerlingen zich inschrijven voor deze avond. De juiste keuze kan gemaakt worden aan de hand van:
1. Keuzeboekje beroepenavond - 5feb20.pdf
2. Websitelinks naar verschillende beroepen en opleidingen.pdf

Deadline voor aanmelding is maandag 27 januari 2020 om 13.00 uur.

​We verwachten alle leerlingen deze avond op school. Dit is een verplichte activiteit. Leerlingen die deze voorlichtingsavond niet aanwezig zijn zullen nadien een vervangende opdracht krijgen. ​Alle leerlingen zullen van tevoren per ronde twee vragen bedenken, die aan het eind van de voorlichting gesteld kunnen worden. De ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze avond mee te komen.