Decanaat

In hun schoolloopbaan moeten leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen. In klas drie draait het vooral om de profielkeuze: in de mentorles werken leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook bezoeken ze de beroepenavond en de profielcarroussel om er achter te komen welk beroep en welk profiel bij hen past. In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In vwo vier maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. In havo vier en vwo vijf gaan leerlingen naar de oudleerlingavond waar oud ATC-ers vertellen over hun opleiding en bezoeken ze de studiekeuzeavond van '4strax', waar ze meerdere studies kunnen bekijken. In de vijfde klas bestaat de mogelijkheid om een persoonlijkheids- en studiekeuze test te maken. Hier krijgen ouders bericht over.

Er komt voortdurend veel informatie over nieuwe studies beschikbaar. De decaan van het ATC, Karen van Herwaarde/**, coördineert deze informatiestromen. Tevens geeft zij tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen.
Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De kamer van decanaat is op de 2e etage naast lokaal 203. Leerlingen die een afspraak willen maken kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.nl.
Ouders die een klankbord willen hebben kunnen ook bellen te maken (035-672 99 00). Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: decanaatatc@atscholen.nl

/** Karen van Herwaarde is tot de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Femke Jansen en Nanda Thuring.