Decanaat

​​​Gedurende hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. “Wat moet ik kiezen: vwo of havo, welk profiel, wat zijn nuttige extra vakken voor mij?” Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en zwakke punten zijn, waar je belangstelling naar uitgaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces, waarbij allerlei activiteiten ondernomen kunnen worden, zoals het maken van opdrachten in Qompas Profielkeuze, het bezoeken van informatiemarkten, het bijwonen van open dagen, meedoen aan “meeloopdagen” of "proefstuderen".

De websites voor Qompas zijn:
Voor de 3e klas: http://profielkeuze.qompas.nl/
Voor de bovenbouw: http://studiekeuze.qompas.nl/

Gaandeweg worden de vragen die zich daarbij voordoen steeds specifieker, zoals bijvoorbeeld “met welk profiel heb ik toegang tot een bepaalde studie?” Er komt voortdurend veel informatie op dit terrein beschikbaar. De schooldecaan Karen van Herwaarde coördineert deze informatiestromen. In De Keuzegids is veel informatie over studiemogelijkheden te vinden.
Met alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. Leerlingen die een afspraak willen maken met Karen van Herwaarde (zie foto) , kunnen een email sturen naar decanaatatc@atscholen.nl. Vermeld hierbij a.u.b. je klas en waar je vraag over gaat.
Ouders, die een klankbord willen hebben kunnen ook bellen of een e-mail sturen om een afspraak met Karen van Herwaarde te maken (035 - 672 99 00).
 
Webinar voor ouders: hoe help ik mijn kind kiezen.