Bijles

​​​​​​​​​​Waarom 4+PLUS?​

Ouders en leerlingen benaderen de school regelmatig voor bijles. Daarnaast zijn er in de bovenbouwklassen leerlingen die uitblinken in een vak en er plezier in hebben om andere leerlingen de lesstof uit te leggen. En omdat 1+1=2, hebben we vraag en aanbod bij elkaar gebracht. We noemen bijles daarom 4+PLUS.

Voor en door wie?
Bij 4+PLUS geven leerlingen uit de bovenbouw, klas 4 en hoger, bijles aan leerlingen in een vak waarin zij erg goed zijn. De vergoeding hiervoor is €7,50 per lesuur van 45 minuten. Op deze manier is het mogelijk om binnen school voor een klein bedrag bijles te krijgen.

Hoe meld je je aan voor bijles?
Voor het overzicht van de leerlingen die bijles geven en de vakken waarin ze dat doen, is hieronder een link weergegeven. Via dit overzicht kun je contact opnemen met de bijlesgever en een afspraak maken voor bijlessen.

Waar en wanneer?
De bijlessen vinden plaats voor het begin van een schooldag, na een schooldag of tijdens tussenuren in de mediatheek of een stiltevleugel. Een bijles mag niet plaatsvinden tijdens een reguliere les of lesactiviteit van de bijlesnemer of bijlesgeverAan het begin van een bijles moet de betaling contant worden voldaan. De bijlessen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, en kunnen op elk moment zowel door de bijlesnemer als door de bijlesgever worden beëindigd.


Aansprakelijkheid
De overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan door de bijlesgever, de bijlesnemer en zijn ouders/verzorgers.De school stelt zich niet verantwoordelijk voor verschuldigde tegoeden, de inhoud en vorm van de bijles of de behaalde resultaten van de bijlesnemer.
   
Wij wensen alle bijlesnemers en –gevers een effectieve en plezierige samenwerking toe.Leerlingen, die zich aan willen melden om bijles te geven,​ worden verzocht om een e-mail te sturen naar één van de coördinatoren:  Anneloes Leijenhorst (a.leijenhorst@atscholen.nl) of Remco Middelveld (r.middelveld@atscholen.nl). Zij nemen daarna contact met je op.


bijles 2.jpg