Anti-Pest Mediation

     
     Els Goedhart                                  Ria van Loenhout                                        
 
 

Als er een pest-gerelateerd probleem is, dan zal de mentor of de afdelingsmanager verwijzen naar de pestmediator. De pestmediator zoekt door middel van mediation naar een oplossing voor de pestproblematiek. Door met alle partijen gezamenlijk het gesprek aan te gaan wordt het ontstane probleem bespreekbaar gemaakt. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf meehelpen om een oplossing te zoeken.

De pestmediator beoordeelt of het pestprotocol van toepassing is en adviseert het management en de directie. Daarnaast zal zij, indien nodig, de leerlingen met een vervolgtraject begeleiden. Er wordt vooral gekeken naar de eigen rol in de situatie en hoe je kunt voorkomen dat je opnieuw in een vergelijkbare situatie terechtkomt.

De pestmediator is Ria van Loenhout. Zij is telefonisch te bereiken: 035-6729900 (ATC) of 033-4654085 en per e-mail op r.vanloenhout@atscholen.nl. Ze wordt geholpen door Els Goedhart. Zij is telefonisch te bereiken: 035-6729900 (ATC) en per e-mail: e.goedhart@atscholen.nl.