Klankbordgroep

​​Drie à vier keer per jaar komen ouders van leerlingen uit de eerste klas bijeen om te spreken over de visie, ervaringen en het schoolklimaat op het Alberdingk Thijm College. De doelstelling is om de ouders bij het school​gebeuren te betrekken en om de  feedback van de ouders te gebruiken om e.e.a., indien nodig, te verbeteren. 

Tijdens deze avond zijn de rector of de conrector, de afdelingsmanager en een vertegenwoordiger van de oudervereniging aanwezig. Dit schooljaar zal Ellen Vonken aanwezig zijn namens de oudervereniging. De ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar bij de mentor vrijwillig opgeven voor deze klankbordgroep. 
 
​​​