Middelbare school voor HAVO in Hilversum. Intsroom havo-4 leerlingen op het Alberdingk Thijm College
 

Instroom havo 4

​​​​​​Ambitieuze leerlingen geven we graag een kans op het Alberdingk Thijm College (ATC). Op het ATC bereiden leerlingen zich voor op de maatschappij van morgen. Daarom heeft elke leerling een laptop. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen zich snel thuis voelen op school. Er is dan ook veel aandacht voor begeleiding.
 
We hebben veel ervaring met leerlingen die na de mavo bij ons instromen in de havo. Bij de toelatingsprocedure kijken we uiteraard naar je cijfers, maar vooral je motivatie en het advies van de school van herkomst vinden we belangrijk.
 

Begeleiding

In havo 4 en in havo 5 zijn er over het algemeen twee mentoren per klas. Zij hebben aandacht voor je welbevinden en schoolprestaties. De mentoren ondersteunen je en maken je wegwijs in onze school. Dat ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind vinden we belangrijk, want het vergroot de kans op succes. Mentoren en ouders houden elkaar daarom goed op de hoogte. Omdat de groep in havo 4 voor veel leerlingen nieuw is, staat er in het begin van het schooljaar een reis naar Berlijn op het programma. In deze reis wordt cultuur afgewisseld met sportieve activiteiten. Zo leer je elkaar snel kennen en worden er nieuwe vriendschappen gesloten.
 

Toelatingseisen

Voor de toelating in havo 4 zijn drie aspecten van belang:
- De motivatie: Waarom wil je havo gaan doen?
- Het advies van de school van herkomst
- De cijferlijst: Liggen de eindcijfers (zowel SE als CE) voor de meeste vakken in de buurt van de 7?
 
In principe heeft het ATC alleen plek voor leerlingen afkomstig van een van de Alberdingk Thijm Scholen (Aloysius, ATM, Groot Goylant, Laar & Berg, ISH). Dit komt door het feit dat we voorrang geven aan de aanmelding in klas 1. Hier vindt geen loting plaats, wat een grote uitdaging geeft op het gebied van capaciteit.
Mocht je niet op een van de Alberdingk Thijm Scholen zitten, maar wil je wel graag naar het ATC? Meld je dan gewoon aan. Wellicht dat er toch een paar plekken beschikbaar zijn.

Hoe meld je je aan?

•  Vul het intakeformulier, het aanmeldingsformulier en het  profielkeuzeformulier in.

•  Voeg een kopie van ID of paspoort en de meest recente cijferlijst bij.

•  Stuur deze stukken voor 1 april 2018 naar het ATC ter attentie van Ingrid Hendriks.
•  Na ontvangst van de aanmeldingsformulieren wordt in overleg met de huidige school besloten of je plaatsbaar bent.

•  Daarna wordt middels een brief uitsluitsel gegeven over de aanname op het ATC.
•  Na het opsturen van de examenlijst wordt de aanname definitief. De resultaten van het eindexamen dienen wel in lijn te liggen met
   die van het schoolexamen.

Als er vragen zijn over de gang van zaken op het ATC of  het onderwijs in 4 havo, dan kan contact opgenomen worden met de afdelingsmanager Dennis Rijerse. Hij is telefonisch te bereiken op tel. 035-6729900 of per e-mail: d.rijerse@atscholen.nl.

Havo zij-instroom.pdf