Kunst en cultuur op school
 

Kunst en Cultuur

singer.JPG​Kunst- en cultuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in op het Alberdingk Thijm College. De school heeft een duidelijke visie op kunst en cultuur in het onderwijs-programma: leerlingen op een breed vlak kennis laten maken met uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen, hen leren daar kritisch naar te kijken en hen te stimuleren om zelf actief deel te nemen.

Kunst en cultuur komen aan bod in een doorlopende leerlijn. De leerlingen komen gedurende hun hele schooltijd in contact  met kunst en cultuur. Dat kan gebeuren in het kader van de kunstvakken, maar ook bij andere vakken, door zelf dingen te maken, door naar voorstellingen of tentoonstellingen te gaan of tijdens buitenschoolse activiteiten zoals excursies.

excursie.jpg
Kunstvakken in de onderbouw

De basis voor de doorlopende leerlijn wordt gelegd in jaar 1 en 2. De leerling oriënteert zich tijdens deze twee jaren op de volgende aangeboden kunstrichtingen: muziek, beeldende vorming, audiovisueel en drama. In jaar 3 verschuift de oriëntatie naar het vaststellen van je eigen talent op dit gebied. Er wordt samenwerking gezocht met culturele instellingen op het gebied van literatuur, cultureel erfgoed, muziek, theater, dans, film en beeldende kunst.


roet.jpgKunstvakken in de bovenbouw 

In de bovenbouw volgen alle leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo het verplichte vak ckv. Daarnaast hebben leerlingen binnen het profiel Cultuur en Maatschappij (C & M) een bewuste keuze gemaakt voor het volgen één van de examenvakken: muziek, beeldend of audiovisueel. Binnen het profiel E & M (Economie en Maatschappij) kan een van deze vakken gekozen worden in de vrije ruimte. 

 

muziek.jpgExamenvak

Leerlingen op de havo en het vwo kunnen kiezen voor het vak kunst als examenvak. Dit vak bestaat uit twee onderdelen, een praktisch deel en een theoretisch deel. Als praktisch deel kiest de leerling voor een van de volgende vakken: beeldend, muziek of audiovisueel. Dit deel wordt afgesloten met een speciale avond voor familie en vrienden waar de leerlingen laten zien en horen wat ze geleerd/gemaakt hebben. Voor beeldend is dit een eindexamenexpositie op school, voor muziek een eindconcert in De Vorstin  en voor audiovisueel een filmavond in Filmtheater Hilversum.

film.jpg

Het theoretisch deel heet kunst algemeen. Bij kunst algemeen wordt de kunst en cultuur bestudeerd vanuit verschillende disciplines: beeldende kunst, architectuur, film, theater, muziek en dans. Dit gedeelte wordt afgesloten met een centraal examen.
 

 

  

toneel.jpgCulturele en kunstzinnige vorming

In de bovenbouw van de havo en het vwo kennen we sinds de invoering van de Tweede fase het verplichte vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Het gaat bij CKV vooral om actieve cultuurdeelname. Bij dit vak leren de leerlingen niet alleen de verschillende kunstdisciplines kennen, ze gaan het ook daadwerkelijk beleven. Het belangrijkste doel is dat de leerlingen het theater, de concertzaal of het museum echt ingaan zodat ze de kunst zelf ervaren en beleven.