Instroom v4 en v5


Het kan zo zijn dat je op een andere school gestart bent, en na een aantal jaar vwo of gymnasium om welke reden dan ook besluit over te willen stappen naar het ATC. Hoe gaat dit in zijn werk?

Voor de toelating in vwo 4 en 5 zijn drie aspecten van belang:
·  De motivatie: Waarom wil je vwo gaan doen op het ATC?
·  Het advies van de school van herkomst
·  Je cijferlijst: Heb je een overgangsrapport van vwo 3 naar vwo 4, of van vwo 4 naar vwo 5?

Het ATC geeft, onder voorbehoud van bovenstaande toelatingseisen, in principe voorrang aan leerlingen afkomstig van één van de andere Alberdingk Thijm Scholen (Laar & Berg, ISH). Mocht je niet op een van de Alberdingk Thijm Scholen zitten, maar wil je wel graag naar het ATC? Meld je dan ook gewoon aan. Als je voldoet aan bovenstaande toelatingseisen, en we hebben plek, dan ben je van harte welkom!


Hoe meld je je aan?

  • Vul het aanmeldingsformulier en het profielkeuzeformulier in. Let op! Indien je je aanmeldt voor vwo 5 kan je geen vakken kiezen die je tot dan toe nog nooit gevolgd hebt, aangezien sommige vakken al een paar jaar bezig zijn en je daar niet zonder voorkennis in kunt stromen. De vakken die je wel “nieuw” kunt kiezen zijn (mits dit een optie is binnen je profiel uiteraard): Kunst (audiovisueel, beeldende vorming of muziek), Maw, Aardrijkskunde, Informatica en NL&T. Bij deze vakken kan je zonder voorkennis instromen in vwo 5.
  • Voeg je motivatie, een kopie van ID of paspoort, een telefoonnummer waarop je te bereiken bent en je meest recente cijferlijst toe.
  • Stuur deze stukken voor 1 mei 2019 naar het ATC ter attentie van Ingrid Hendriks (i.hendriks@atscholen.nl).
  • Naar aanleiding van alle gegevens bepalen we of je wordt aangenomen of niet, en laten we je dat per brief of telefonisch weten.


Als er vragen zijn over de gang van zaken op het ATC of het onderwijs in 4 of 5 vwo, dan kan contact opgenomen worden met de afdelingsmanager vwo bovenbouw Anneloes Leijenhorst. Zij is telefonisch te bereiken op tel. 035-6729900 of per e-mail: a.leijenhorst@atscholen.nl


Profielkeuze vwo 4 of 5 (versie23sep19).pdf
Aanmeldingsformulier (versie 26jun18).pdf