Profielen in de bovenbouw van middelbare school het Alberdingk Thijm College

Bovenbouw

Vanaf klas vier volgen leerlingen een profiel. Hun vakkenpakket bestaat dan uit:
 • Het gemeenschappelijk deel. Dit betreft vakken die alle leerlingen volgen.
 • Het profieldeel. De leerlingen kiezen één van de volgende profielen:
  - Cultuur en Maatschappij
  - Economie en Maatschappij
  - Natuur en gezondheid
  - Natuur en Techniek
 • Keuze-examenvak
 • Het vrije deel. Leerlingen kunnen in dit vrije deel hun pakket aanvullen met een extra vak naar keuze.
Vanaf klas 4 begint het examentraject, ook wel de Tweede Fase genoemd. Leerlingen in vwo4 krijgen nog een rapport mee. Vanaf havo 4 en vwo 5 is de leerling bezig met “het vullen” van zijn examendossier. Het examendossier bestaat uit de behaalde resultaten voor onderdelen van het schoolexamen. Dat kunnen toetsen of praktische opdrachten zijn. Daarnaast maken leerlingen een profielwerkstuk, een groot onderzoek.
 
Wanneer het examendossier volledig is, nemen de leerlingen in het laatste leerjaar deel aan het Centraal Examen (CE).

 ​
bovenbouw 2.jpg