Belangrijke documenten

​Algemeen

Aanmeldingsformulier - digitaal invulbaar na downloaden.pdf
Aanmeldingsformulier.pdf
Absentieprotocol.pdf
Begeleiding en zorg.pdf
Examenbrief 2018.pdf
Fraude en plagiaat 2017-2018.pdf
Gegevens schoolleiding en medewerkers (versie5jun18).pdf
Gymnasiumgids.pdf
Handleiding profielwerkstuk havo.pdf (versie 6jun18)
Handleiding profielwerkstuk vwo 2017-2018.pdf
Hoe leer ik een toets.pdf
Informatiegids 2017-2018 (versie 041017).pdf
Internetprotocol.pdf
Kieswijzer (Profielen in de tweede fase) - (versie 17apr18).pdf
Kieswijzer - vwo 4 (versie14feb18).pdf

Havo wiskunde A en B kenniskaarten.pdf
Vwo wiskunde A en B en C kenniskaarten.pdf

Leerlingenstatuut 2016 (versie30nov16).pdf
Maatschappelijke stage - BINK.pdf
Omrekentabel resultaten Got-It.pdf
Overgangsnormen onderbouw 2017-2018 (versie 9jan18).pdf
PPT Profielkeuze H3 - 13 maart 2018.pdf
PPT Profielkeuze V3 en G3 - 13 maart.pdf
Protocol dyscalculie 2017-2018.pdf
Protocol dyslexie ​ 2017-2018.pdf
Protocol pestgedrag.pdf
Schoolreglement (versie15mar18).pdf
Toetsprotocol leerlingen (versiedec17).pdf
Toetsweekinstructies voor leerlingen.pdf
Vakclips nieuwe vakken (versie 08feb18).pdf
Verzoek verlof.pdf
Zomerschoolbrochure - leerjaar 1.pdf
Zomerschoolbrochure  - leerjaar 2.pdf


Rekenen
Algemene informatie rekenen 2017-2018.pdf
Rekengids.pdf

 

PTA'S (Programma van Toetsing en Afsluiting)
PTA havo 4 2017-2018 (versie 20feb18).pdf
PTA havo 5 2017-2018 (versie5dec17).pdf
PTA vwo 4 2017-2018 (versie11sep17).pdf
PTA vwo 5 2017-2018 (versie30jan18).pdf
PTA vwo 6 2017-2018 (versie19sep17).pdf