Leerlingcommissies

Leerlingen doen en denken mee op school. Door een rol te spelen in de community van de school, ontwikkel je jezelf. In de leerlingenvereniging geven enthousiaste leerlingen vorm aan de school, door kritisch mee te kijken met de schoolleiding en door activiteiten op school te organiseren. 

De leerlingenvereniging bestaat uit de volgende leerlingcommissies:

De leerlingenraad
​​​De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op het ATC en geeft hun mening weer aan het management. Er zitten leerlingen uit alle leerjaren in deze raad. Door het open houden van ogen en oren komen zij te weten wat er speelt binnen de school. Waar is vraag naar? Is er een probleem, dan proberen zij dit op te lossen. Dat gaat van de vraag naar meer prullenbakken tot het bespreken van het te-laat-kom-beleid.

Eén keer per week wordt er vergaderd. Daarna worden de taken verdeeld. De onderwerpen waar ze zich mee bezig houden zijn onderverdeeld in PR en communicatie, onderwijszaken, organisatie en faciliteiten. Probleempjes worden veelal opgelost door deze leerlingen zelf, maar natuurlijk kunnen ze ook, indien nodig, overleggen met de rector, de conrector of met één van de afdelingsmanagers. ​Twee leden van de leerlingenraad zitten tevens in de DMR (deelmedezeggenschapsraad). Hier worden de ingebrachte punten van de leerlingenraad besproken.  ​De leerlingenraad is regelmatig op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Het is een leuke manier om kennis te maken met debatteren, beleidsplannen maken of het zelf zoeken naar oplossingen. 
Heb je interesse om mee te helpen in de leerlingenraad, neem dan contact met op.  Heb je vragen, ideeën, problemen of suggesties? Stuur een mailtje!: leerlingenraadatc@atscholen.nl of naar Instagram.


De journalistieke commissie

De journalistieke commissie zorgt ervoor dat er enkele keren per jaar een schoolkrant wordt uitgegeven. Je kunt contact met hen opnemen via Facebook.
De sportcommissie

De SportCie organiseert leuke sportactiviteiten zoals trefbaltoernooien, voetbaltoernooien en sportdagen voor de onderbouw en de bovenbouw. De ene keer is het een toernooi voor een bepaalde klas en de andere keer is het een toernooi waar verschillende leerjaren aan mee kunnen doen. De SportCie bestaat uit docent meneer Duijf en vijf tot zeven leerlingen uit verschillende leerjaren. Zij krijgen ondersteuning van de gymsectie. Iedereen, die mee wil helpen kan zich aanmelden. Je moet sport wel heel leuk vinden en natuurlijk zijn creativiteit en inzet heel belangrijk. Heb je vragen, opmerkingen of leuke ideeën, stuur dan een e-mail naar: sportcieatc@hotmail.com

 

De feestcommissie

Spetterende schoolfeesten organiseren is het doel van deze commissie. Een mooie locatie zoeken, een thema kiezen en PR doen en natuurlijk het feestje maken op de avond zelf. Ook organiseert de feestcommissie Valentijns-acties en andere leuke dingen in de school.
Wil je meedoen? Neem dan contact op via Facebook.


 


theatercommissie.jpg


De theatercommissie

De theatercommissie brengt zelfgemaakte producties op de planken. Wil je acteren, of liever regisseren, stukken schrijven, schminken of achter de schermen helpen? Neem contact op via Facebook!

 
gsa.jpg


De GSA

​​​De Gender-Sexuality Allaince zet zich in voor een veilige school met een prettige sfeer. Ze organiseren feestdagen zoals Paarse Vrijdag en National Coming Out Day. Het grootste doel van de commissie is om meer acceptatie op deze school te brengen voor iedereen.
 De Debatclub

De Debatclub traint in overtuigen! Wekelijks komt de club bijeen om te oefenen en een paar maal per jaar doen ze mee aan wedstrijden en toernooien.