Aanmelden

11 januari 2020: open dag van 9.00 uur - 12.30 uur
15 januari 2020: open lesmiddag
23 januari 2020: voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 8Alle leerlingen uit groep 8 die zich voor 5 maart 2020 (12.00 uur) aanmelden, kunnen als zij aan de benodigde voorwaarden voldoen, worden geplaatst.

Voor klas 2 en hoger (ook voor 4 havo) geldt dat in principe alleen leerlingen van de Alberdingk Thijm Scholen ((Aloysius, ATM, Groot Goylant, Laar & Berg, International School Hilversum) geplaatst kunnen worden. Mocht je niet op een van de Alberdingk Thijm Scholen zitten, maar wil je wel graag naar het ATC? Neem dan contact op met ons. Wellicht dat er een paar plekken beschikbaar zijn. Een uitzondering hiervoor wordt indien mogelijk gemaakt voor leerlingen, die naar onze regio verhuisd zijn.

Aanmeldings- en toelatingsbeleid